• ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ – ΑΠΟΘΗΚΕΣ
  • ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
  • ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
  • ΓΡΑΦΕΙΑ
  • ΛΟΙΠΑ ΚΤΙΡΙΑ (Εμπ. Κέντρα, εκπαιδευτήρια, νοσηλευτ. Εγκ/σεις κλπ)
  • ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες για τα έργα του γραγείου μας, μπορείτε να καταβάσετε το παρακάτω αρχείο:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΕΛΛ