Το Τεχνικό μας γραφείο, ιδρύθηκε το 1974 από τον Βασίλη Αν. Πυργιώτη, Μηχανολόγο μηχανικό, με σκοπό την εκπόνηση εξειδικευμένων Ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, με κύριο άξονα ειδικότητας, τις μελέτες Ενεργητικής και Παθητικής Πυροπροστασίας παντός τύπου, καθώς και πλήρεις Η/Μ μελέτες για σταθμούς αυτοκινήτων και πρατήρια υγρών καυσίμων.

Από το 1998 υπεύθυνος μελετών είναι ο Αναστάσιος Βας. Πυργιώτης, μηχανολόγος μηχανικός.
Υπήρξαμε πρωτοπόροι στην Ελλάδα, από το 1976 στον τομέα της πυρασφαλείας, εκπονώντας μελέτες πυροπροστασίας διεθνών προδιαγραφών (NFPA κλπ), αρκετά προτού ολοκληρωθεί η σχετική Ελληνική Νομοθεσία.

Έχουμε δε υπάρξει, σε αρκετές περιπτώσεις από το 1979 τεχνικοί σύμβουλοι του Αρχηγείου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στον σχετικό τομέα και έχουμε κατά καιρούς λάβει μέρος σε διάφορες επιτροπές του ΤΕΕ και του ΕΛΟΤ σχετικές με θέματα πυρασφαλείας (χαρακτηριστικά παραδείγματα, η υποβολή προτάσεων (μέσω ΕΛΟΤ) για τους νέους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς εγκαταστάσεων συστημάτων καταιονισμού (ΕΝ 12845) και η έγκριση της χρήσης (μέσω ΤΕΕ και ΑΠΣ) χαλκοσωλήνα στις εγκαταστάσεις πυρόσβεσης). Η διαρκής ενημέρωσή μας σχετικά με τις νεώτερες εξελίξεις στα θέματα της τεχνολογίας και της νομοθεσίας πυρασφαλείας στην Ελλάδα (μέσω ΑΠΣ, ΕΛΟΤ και ΤΕΕ) και τον υπόλοιπο κόσμο (μέσω σεμιναρίων του NFPA, στο οποίο είμαστε μέλος, συνεδρίων της SFPE, CEN κ.α.), μας επιτρέπει εκτός των ολοκληρωμένων μελετών, να παρέχουμε και υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας σε αριθμό μεγάλων τεχνικών εταιριών και αρχιτεκτονικών και μηχανολογικών γραφείων.