Το μελετητικό έργο του γραφείου μας περιλαμβάνει:

  • μελέτες Πυροπροστασίας σε όλα τα είδη κτιρίων
  • παροχή συμβουλών ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας
  • μελέτες ανίχνευσης μονοξειδίου του άνθρακα
  • μελέτες αδειοδότησης σταθμών αυτοκινήτων και πρατηρίων καυσίμων